SAŽETCI – Ukoliko imate pitanja ili niste dobili informaciju vezano za svoj sažetak ljubazno Vas molimo obratite se na anja@onventuscredo.hr

 

Znanstveni odbor

Članovi Znanstvenog odbora:
  1. T. Vlak – predsjednik kongresa
  2. S. Grazio
  3. T. Schnurrer Luke Vrbanić
  4. T. Nikolić
  5. S. Moslavac
  6. V. Matijević
  7. M. Kadoić
  8. Ž. Bakran
  9. I. Kovač