SAŽETCI – Ukoliko imate pitanja ili niste dobili informaciju vezano za svoj sažetak ljubazno Vas molimo obratite se na anja@onventuscredo.hr

 

Kotizacija

Tip kotizacije Rana kotizacija do 15.01.2016. Kasna kotizacija od 15.01.2016.
Sudionici 1.300,00 HRK 1.450,00 HRK
Specijalizanti 650,00 HRK 725,00 HRK
Osoba u pratnji 500,00 HRK 600,00 HRK

* Umirovljenici su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kotizacija uključuje:

  • sudjelovanje na predavanjima
  • tiskani program i materijale kongresa
  • svečanost otvorenja i koktel dobrodošlice
  • obroke tijekom kongresa
  • pauze za kavu
  • svečanu večeru

U cijenu kotizacije uključen je PDV.