SAŽETCI – Ukoliko imate pitanja ili niste dobili informaciju vezano za svoj sažetak ljubazno Vas molimo obratite se na anja@onventuscredo.hr

 

Kontakt

Official PCO - Professional Congress Organizer
Conventus Credo d.o.o.

tel: +385 1 48 54 696
fax: +385 1 48 54 580

Kontakt osoba:

Anja Aleksić
Mob: 099/4406-728
Fax: +385 1 4854-580
anja@conventuscredo.hr