SAŽETCI – Ukoliko imate pitanja ili niste dobili informaciju vezano za svoj sažetak ljubazno Vas molimo obratite se na anja@onventuscredo.hr

 

Organizacijski odbor

Članovi Organizacijskog odbora:
  1. D.Šošo - tajnica kongresa
  2. K.Sekelj Kauzlarić
  3. Z.Gnjidić
  4. F.Grubišić
  5. D. Lekić
  6. R. Čop
  7. K. Jakelić Nižetić