SAŽETCI – Ukoliko imate pitanja ili niste dobili informaciju vezano za svoj sažetak ljubazno Vas molimo obratite se na anja@onventuscredo.hr

 

Prijava sažetaka

Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa:

  • + Sažetak ne smije sadržavati više od 300 riječi
  • + Sažetak može imati najviše 8 koautora
  • + Tekst sažetka mora sadržavati: cilj, metode, rezultate i zaključak (Izuzetak je sažetak prikaza bolesnika)
  • + Sva polja su obavezna

Rok prijave sažetka je 05.02.2016. godine.

Znanstveni odbor će do 01.03.2016. poslati obavijest autorima jesu li sažetci prihvaćeni i u kojem obliku.

* obavezna polja